ASPLUND DAHLIA STOOLのメイン写真

素材(本体):Polyethylene(Cream)