AJIM(アジム) kai sofa 2Pのメイン写真

RANK2

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  カタログ表記色:ME-05(RANK2) / 脚:ウォールナット

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  カタログ表記色:ME-05(RANK2) / 脚:ウォールナット

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  カタログ表記色:ME-05(RANK2) / 脚:ウォールナット

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK1

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK1

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK1

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK2

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK2

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK2

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK2

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK2

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK3

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK3

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK3

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK4

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  RANK4

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  本革

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  ウォールナット

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  栴檀

 • AJIM kai sofa 2Pの写真

  ホワイトアッシュ