A-mode(エーモード) シェーズロング MD-505-CLR-L / CLL-Lのメイン写真

脚部取り外し可能

  • A-mode シェーズロング MD-505-CLR-L / CLL-Lの写真

    カタログ表記色:a-RS-1 / D-1(CLR-L / 右肘タイプ)

  • A-mode シェーズロング MD-505-CLR-L / CLL-Lの写真

    カタログ表記色:a-RS-1 / D-1(CLR-L / 右肘タイプ)

  • A-mode シェーズロング MD-505-CLR-L / CLL-Lの写真

    脚部取り外し可能