MOMO natural VIBO 90 COUNTERのメイン写真

VIBO 90 UPPER 1、VIBO 90 UPPER 2、VIBO 90 UPPER 3と組み合わせ可能です。画像は、VIBO 90 UPPER 2と組み合わせたイメージになります。