unico(ウニコ) WYTHE kitchen shelf boardのメイン写真

【仕様】S / 可動棚板:上部2枚・下部2枚、コンセント:2口付

  • unico WYTHE kitchen shelf boardの写真

    【仕様】S / 可動棚板:上部2枚・下部2枚、コンセント:2口付

  • unico WYTHE kitchen shelf boardの写真

    【仕様】L / 可動棚板:上部2枚・下部4枚、コンセント:2口付

  • unico WYTHE kitchen shelf boardの写真