Kitani KTSC-06のメイン写真

素材(天板):ウォルナット突板(NK色)

 • Kitani KTSC-06の写真

  素材(天板):ウォルナット突板(NK色)

 • Kitani KTSC-06の写真

  利用イメージ

 • Kitani KTSC-06の写真

  利用イメージ

 • Kitani KTSC-06の写真

  利用イメージ